Kwalitatief goede pellets bestaan uit zuiver houtafval dat overblijft bij bewerkingsprocessen in houtzagerijen. Er worden geen kunstmatige bindmiddelen of lijmstoffen aan de pellets toegevoegd, waardoor het uiterst zuivere brandmaterialen zijn. Het bindmiddel van pellets wordt gevormd door de harsen die van nature in hout voorkomen. Door de hoge druk bij het productieproces en de natuurlijke harsen, behouden pellets goed hun vorm.
De kleine korrels zijn schoon en 100% CO2 neutraal. De exacte warmteopbrengst hangt ook af van het type pellets dat u gebruikt. Er zijn verschillende soorten te koop, die ook qua kwaliteit sterk van elkaar kunnen verschillen. Zo is er bijvoorbeeld een verschil tussen zogenaamde witte en bruine pellets, verschillende certificeringen en korrels met uiteenlopende eigenschappen.

Pellets zijn grofweg onder te verdelen in vier groepen:

Biopellets

Dit zijn zuivere pellets van verspaand hout. Ze bevatten geen toevoegingen.

Algemene pellets

Deze pellets kunnen vervaardigd zijn uit verschillende houtsoorten. Ze kunnen wel toevoegingen bevatten, maar geen chemische stoffen.

Mengpellets

Dit pellettype is een mix van houtsoorten, schors en houtstof. Ze hebben een wat lager rendement dan biopellets en reguliere pellets.

Schorspellets

Schorspellets bevatten schors en zijn vaak goedkoper dan andere typen pellets. Het nadeel is dat ze vaak minder goed en minder lang branden. Ze bevatten doorgaans meer sulfaat en vocht dan biopellets of gewone pellets en daardoor ontstaat er meer as.

Pellets kunnen ook onderscheiden worden door de kleur; namelijk witte en bruine pelletkorrels:

Witte pellets

Witte pellets bestaan uit zuiver zachthout en zijn vaak vervaardigd uit dennen- of essenhout. Ze zijn gemiddeld genomen wat duurder dan bruine korrels en staan ook garant voor een zeer schone verbranding. Witte korrels hebben wel een wat lagere warmteopbrengst dan de bruine.

Bruine pellets

De bruine pellets worden vervaardigd uit een divers scala aan hardhoutsoorten. Vooral eikenhout is erg populair. Soms zijn deze korrels ook een mêlee van zachthout en bruingekleurd zaagsel. Bruine pellets branden heter en minder fel. Ze zijn bij uitstek geschikt voor het verwarmen van grotere ruimtes.

Verschillen tussen witte en bruine pellets in het kort:

Witte houtpellets

 • Geproduceerd van alleen naaldhout
 • Schone verbranding
 • Hoge energiewaarde
 • Laag asgehalte
 • Hoger verbruik
 • Hoger geprijsd

Bruine houtpellets

 • Geproduceerd van loofhout in combinatie met naaldhout
 • Minder schone verbranding
 • Hoogste energiewaarde
 • Hoger asgehalte
 • Lager verbruik
 • Lager geprijsd

Kijk allereerst naar de certificering

De geschiedenis van het wereldwijd toonaangevende certificeringssysteem voor houtpellets is natuurlijk nauw verbonden met de geschiedenis van de goederen die het certificeert. Houtpellets zijn ontstaan tijdens de oliecrisis van de jaren zeventig, toen de vraag naar alternatieven voor fossiele brandstoffen groot was. Toch werden houtpellets pas in de jaren negentig, te midden van een groeiende bezorgdheid over het milieu, gezien als een betrouwbare alternatieve energiebron in Europa. Sindsdien is de productie en het verbruik gestaag gegroeid en worden houtpellets nu echt beschouwd als een hoogwaardige hernieuwbare brandstof.

Met het succes van houtpellets kwamen belangrijke vragen. Hoe zorg je voor transparantie en vergelijkbaarheid voor de consument? En vooral, hoe kun je wereldwijd de kwaliteit van de pellets verhogen? De vragen waren enigszins beantwoord met de creatie van een Europese standaard voor houtpellets in 2011 (EN 14961-2), wat enkele jaren later was opgevolgd door de internationale standaard (ISO 17225-2).

Wat certificeert ENplus®?

Binnen de industrie is ENplus® in minder dan tien jaar tijd uitgegroeid tot een wereldwijd synoniem voor kwaliteit. Het succes van het certificatieschema is grotendeels te danken aan het brede toepassingsgebied, dat de hele toeleveringsketen voor houtpellets omvat. Vanaf het begin van de productie tot aan het leveringsproces wordt ervoor gezorgd dat alle betrokkenen gedetailleerde richtlijnen, efficiënte controleprocedures en over een toegewijde opleiding beschikken om een hoog en constant kwaliteitsniveau te garanderen.

Uiteraard moeten de pellets zelf ook voldoen aan verschillende technische specificaties. Naast de lengte en de diameter worden de ENplus®-pellets ook getest op mechanische duurzaamheid, het percentage fijne deeltjes, de bulkdichtheid, het as- en vochtgehalte, de calorische waarden en het percentage additieven. Alles wordt gedaan om te garanderen dat pellettoestellen die ENplus®-pellets gebruiken optimaal presteren, zonder problemen en voor lange tijd.

Top of the line: Het ENplus®-certificeringssysteem

In dit kader werd in 2011 de ENplus®-certificeringssysteem opgesteld. Oorspronkelijk was het certificeringssysteem ontworpen door het Deutsches Pelletinstitut en introduceerde ENplus® kwaliteitsklassen en strengere eisen aan dan die van de Europese en internationale standaarden. Mede dankzij de actieve steun van Europese partners is ENplus® snel een gerenommeerde certificeringssysteem geworden, zowel in Europa als daarbuiten. Het succes ervan draagt in grote mate bij tot de hoognodige harmonisatie en standaardisatie van de pelletmarkt.

Vertrouwen is goed – een DIN-certificering is beter!

Om de constante veiligheid van producten voor gebruikers en consumenten te garanderen biedt DIN CERTCO certificeringsproducten aan die voldoen aan de specifieke wettelijke vereisten. Het doel van deze DIN-certificering is om conformiteitsbewijs te leveren op de exacte gebieden die door belanghebbenden noodzakelijk worden geacht.

DINplus, een PLUS voor producten die brandstof verbranden met lage emissies

De geteste, gecertificeerde en bewaakte productkwaliteit wordt vertegenwoordigd door het internationaal erkende en neutrale keurmerk DINplus. Fabrikanten kunnen ook aantonen dat hun producten kwaliteitskenmerken vertonen die de normen overtreffen met het keurmerk “DINplus”. Dinplus-certificering toont aan dat haarden milieuvriendelijk zijn met bijzonder lage emissies.

Haarden moeten voldoen aan bijzonder strenge eisen met betrekking tot emissiegrenswaarden voor koolmonoxide, stikstofoxide, koolwaterstoffen en stof en een uitzonderlijk rendement bewijzen op het gebied van het verbranden van vaste brandstoffen. Ook voldoen ze aan specifieke kwaliteitscriteria voor duurzame producten.

Om de 2,5 jaar wordt een routinetest uitgevoerd om te bevestigen dat producten een hoog kwaliteitsniveau hebben behouden.

Testen en beoordelen

Na een positief beoordelingsresultaat geeft DIN CERTCO een certificaat af dat vijf jaar geldig is. Een individueel registratienummer op het certificaat dient ter bescherming van een ontoelaatbaar gebruik van het merk.

Nederlandse betrouwbaarheid: Better Biomass

Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. Als lid van CEN en ISO zorgt NEN ervoor dat de duurzaamheidscriteria en conformiteitsbeoordelingsprocessen zijn en afgestemd blijven met de relevante Europese (EN) en internationale (ISO) normen.

Het Better Biomass certificatieschema is geaccepteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA), die lid is van EA en IAF. Certificatie-audits worden uitgevoerd door onafhankelijke certificatie-instellingen, die geaccrediteerd zijn voor het Better Biomass certificatieschema.

Waar moet ik, naast certificering, op letten bij de aanschaf van korrels?

Verbrandingswaarde

De beste pellets voor je pelletkachel hebben een minimale energiewaarde van 5 kWh/kg. Een witte korrel duidt vaak op hout dat sneller brandt, maar feller. Een bruine korrel betekent vaak een hardere houtsoort, die langer brandt maar minder fel. De warmtewaarde of verbrandingswaarde van de pelletkorrel geeft aan hoeveel 1 kilo houtpellets aan kilowattuur (kWh) of megajoule (MJ) afgeeft. Hoe hoger de warmtewaarde, des te meer de pelletkorrels opleveren en je dus een hoger rendement krijgt. De meeste houtpellets hebben een kWh/kg tussen de 4,6 kWh en 5 kWh.

Aswaarde

Ga voor een product met een zo schoon mogelijke verbranding. As zorgt voor verlies van rendement en meer onderhoud aan je kachel. Niet iedere aanbieder laat de aswaarde zien. Moet je vaak het raam en de kachel van binnen schoonmaken? Probeer dan eens een andere soort pellet zodat je het kunt vergelijken. Bij de meeste aanbieders is een aswaarde van 0,7% gangbaar. As in de pelletkachel zorgt voor isolatie. De asresten gaan op den duur namelijk kleven aan de binnenkant van je kachel. De warmte bij verbranding gaat daardoor niet je kamer in, maar gaat verloren. Een hogere aswaarde gaat dus op den duur ten koste van het rendement.

Vochtwaarde

Een droge verbranding zorgt voor minder rookvorming. Veel vocht zorgt voor onder andere problemen met het rookkanaal en het filter. Vaak staat de vochtwaarde niet beschreven. Heb je last van rookvorming? Probeer eens een ander soort pellet om te kijken of dit het beter maakt. Vocht bij verbranding zorgt voor rookvorming en heeft direct invloed op de effectieve warmte. Erg belangrijk dus! Hoe minder vocht, hoe beter de pellets branden.